Sopro Bauchemie GmbH

Qualitätsmanagement

Fliesentechnik, Baustoffe und GaLaBau - Sopro Bauchemie GmbH bietet ein komplettes Sortiment im Bereich Fliesen- und Baustofftechnik.
Sopro - Zertifiziert nach EN ISO 9001 Gelijke kwaliteit –
nationaal en internationaal.
Kwaliteitsmanagement is in de ondernemers filosofie van Sopro Bauchemie GmbH een vast gegeven.
Dit kwaliteitsmanagement is niet statisch, maar dynamisch. Het beperkt zich niet tot enkele locaties of tijdelijk beperkt verloop. Haar doel is daarentegen, een gelijkblijvende kwaliteitsstandaard voor alle aangesloten bedrijven te waarborgen. Vandaag en in de toekomst. Daarom moeten er alle handelingen en afwikkelingen als ook alle medewerkers bij betrokken worden, en het is nodig, steeds opnieuw het eigen denken en handelen ten bate van vernieuwingen en het optimaliseren van het bedrijf te testen.
Het dynamische karakter van ons kwaliteitsmanagement verduidelijkt het PDCA-cyclus, waaraan deze ten grondslag ligt.

Sinds 1994 is de Sopro Bauchemie GmbH naar DIN EN ISO 9001 gecertificeerd. 2006 werd een matrixcertificatie voor de kwaliteitswaarden doorgevoerd, waarbij zich ook de dochterondernemingen SorpoBauchemie GmbH Austria en Sorpro Polska SP. Z.o.o. hebben aangesloten. In de toekomst is een toevoeging van verdere ondernemingen, waaronder SOpro Nederland BV, in deze kwaliteitsmatrix voorzien. Met het doel, U – onze afnemers, de gelijkblijvend hoge kwaliteit van onze producten en prestaties te garanderen.

Logo - Act Plan Check Do
PDF: DNV Zertifizierung und Umweltgutachten Sopro Certificaat “DNV certificatie en milieudeskundige GmbH" (327 KB)
 
 
  Externe testrapporten waarborgen Kwaliteit.  
 
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA) TUM - Technische Universität München Institut für Massivbau und Baustofftechnologie MPA Karlsruhe
pi Polymer Institut
Iedere klant kan ervan verzekerd zijn, dat Sopro- producten altijd op de nieuwste kennis- en ontwikkelingsstandaard, en onze product systemen perfect op elkaar afgestemd zijn.
Daarbij voldoen zij natuurlijk ook aan de hoogste eisen. Dat bewijst niet alleen lopend onderzoek en voortdurende kwaliteitscontrole, maar ook externe testrapporten van erkende testinstituten zoals de “Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel”of de Technische Universität München. In de externe testrapporten werd bijvoorbeeld de C- en S- klassificatie naar Europa-Norm voor dunbedlijm, de “Flexspecie-goedbeoordeling”voor onze Flexlijm toegekend. Op deze manier wordt voor de verbruiker altijd een hoog verwerkingscomfort en een uitstekende productkwaliteit gegarandeerd.

SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Onze S1 Flexlijm Sopro’s No. 1 is b.v. met een veeltal van testrapporten van verschillende externe instituten voorzient.

SFV e.V. Großburgwedel: 
Algemeen bouwkundig testrapport (abP) in verband met Sopro FlächenDicht flexibel en Sopro PU-FlächenDicht

Technische Universität München:
DIN EN 12004: C2 TE
DIN EN 12002: S1
Algemeen bouwkundig testrapport (abP) in verband met 
Sopro Dichtschlämme Flex 1-K,
Sopro Dichtschlämme Flex 1-K snel en Sopro Dichtschlämme Flex 2-K

Materiaaltestinstituut Karlsruhe:
Externe monitoring in verband met DIN EN 998-2, in verband met DINV 18580

Elektro-Physik Aachen GmbH:
In geval van brand komen geen rookgastoxikologische stoffen vrij.